Zwembanden

Waterfly Nederland

Goudstraat 2
Industrieterrein Oostervaart
8211 AP Lelystad


Telefoon
0320 - 26 18 33

Disclaimer

Deze website en de meeste onderdelen zijn eigendom van Waterfly Nederland. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Waterfly Nederland.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Waterfly Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.